By eugenemeric
3 years ago

To Walk in the Danube Cliff in Galati / Romania (1) - La plimbare pe Faleza Dunarii Galati / Romania

.
The largest cliff along the entire course of the Danube, 4 km long and 50 m high, is the main tourist attraction in Galati.
The Danube Cliff has formed thousands of years ago, once part of the Black Sea coastline. As the time passed, the sea withdrew and left behind a geomorphic structure made up of a weakened sedimentary rock that eventually became a rare form of relief rarely encountered during the river. This geological structure, weakly consolidated inside and unbound on the outside, is called loess and is of wind origin, being formed in the quaternary.
In the 1960s, the Danube Fale has been consolidated and structured on two lanes: the upper cliff and the lower cliff. The upper cliff holds a main thoroughfare and several residential districts. So it is designed for both cars and tourists eager to admire a fantastic panorama of the Danube or the Dobrogea Plains and Mountains. On clear days, the visual effect can be a particularly spectacular one.
The connection between the two cliffs is made through access areas along the cliffs. Access points are actually stairways, which are 1.5 meters wide, with rest areas in the higher cliff areas.
The lower cliff is arranged only for tourist purposes, with access to cars strictly forbidden. The asphalt strip has a walk-in area and another area designated for the bicycle and roller track. Along the lower cliff, in addition to the ships that make races on the Danube at the request of customers, there are also vapors transformed into restaurants.
Also, following the cliff route, you will discover the permanent sculpture exhibition in metal - one of the largest exhibitions in Eastern Europe, made in the 1970s, in the Metal Sculpture Camp. Artists from different countries have succeeded, through their works, to interweave the metal with the natural landscape of the Danube, making a symbolic link between the industrial area and the spiritual communication area.
All these sculptures, by their coherence and boldness, constitute a unique ensemble in the country in terms of the reconfiguration of the urban environment. There are 42 such compositions in Galaţi, located in other parts of the city.
Therefore, you can not say that you have visited Galaţi if you have not made a walk on the cliff. Close to it is the Fortified Precinct Church, which is considered to be the oldest historical monument of the city.
_______________________________________________________________________________________

Cea mai mare faleză de pe întregul curs al Dunării, având 4 km lungime şi 50 de m înălţime, constituie principalul punct de atracţie turistică din Galaţi.
Faleza Dunării s-a format acum mii de ani, făcând parte, odinioară, din linia de coastă a Mării Negre. Odată cu trecerea timpului, marea s-a retras şi a lăsat în urmă o structură geomorfică formată dintr-o rocă sedimentară slab consolidată, care a devenit în cele din urmă o formă de relief rar întâlnită pe parcursul fluviului. Această structură geologică, slab consolidată la interior şi neconsolidată la exterior, se numeşte loess şi este de origine eoliană, fiind formată în cuaternar.
În anii '60, Faleza Dunării a fost consolidată şi structurată pe două benzi: faleza superioară şi faleza inferioară. Faleza superioară susţine o arteră principală de circulaţie şi câteva cartiere rezidenţiale. Aşadar, aceasta este amenajată atât pentru maşini, cât şi pentru turiştii dornici de a admira o panoramă fantastică asupra Dunării sau a câmpiilor şi munţilor Dobrogei. În zilele senine, efectul vizual poate fi unul deosebit de spectaculos.
Legătura dintre cele două faleze se face prin zone de acces situate de-a lungul acestora. Punctele de acces sunt de fapt scări, ce au 1,5 metri lăţime, cu zone de odihnă în locurile mai înalte ale falezei.
Faleza inferioară este amenajată doar în scop turistic, accesul automobilelor fiind strict interzis. Fâşia de asfalt are o zonă destinată plimbărilor şi o altă zonă desemnată pistei de biciclete şi role. De-a lungul falezei inferioare, pe lângă vapoarele ce realizează curse pe Dunăre la cererea clienţilor, există şi vaporaşe transformate în restaurante.
De asemenea, urmărind traseul falezei, veţi descoperi expoziţia permanentă de sculptură în metal - una dintre cele mai mari expoziţii din Estul Europei, realizată în anii '70, în cadrul Taberei de Sculptură în metal. Artişti din diferite ţări au reuşit, prin operele lor, să împletească metalul cu peisajul natural al Dunării, făcând o legătură simbolică între zona industrială şi zona de comunicare spirituală.
Toate aceste sculpturi, prin coerenţa şi îndrăzneala lor, constituie un ansamblu unic în ţară în ceea ce priveşte reconfigurarea ambientului urbanistic. În Galaţi se află 42 de astfel de compoziţii, situate şi în alte zone ale oraşului.
Aşadar, nu puteţi spune că aţi vizitat oraşul Galaţi dacă nu aţi făcut o plimbare pe faleză. În apropierea acesteia se află Biserica Fortificată Sfânta Precista, care este considerată cel mai vechi monument istoric al oraşului.

(http://www.ziarulevenimentul.ro)

More images

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 years
DAIANAGABAR Very good article
3 years
3 years
dorageorg Great river!
3 years
3 years
Lucia5 Excepționale pozele tale!!!
3 years
3 years
soncee Nice river
3 years
346d
Strabunica013 Interesting article
346d