By eugenemeric
3 years ago

Mystery - Taina

.
Magda Puscas

He began his musical activity at the age of 6, reaching 7-8 years old to participate in light music tournaments in Mures County. During the high school, he was part of the Arthemis group - the folk group of the high school, with whom he won the National Prize at the National Festival "Song of Romania" in 1979. With the graduation of the high school, Arthemis group broke up, but he was born in 1981, a new group - Ecoul, composed of Magda Puskas and his former colleague, Sorina Feier-Bloj. In November 1981, the group participated in the "Ballads of the Danube" Festival in Ecoul formula. In the jury were members of the Flacara Cenacle, the president of the jury was even Adrian Paunescu. Taking the grand prize, the two young artists were invited to become active members of the Cenacle. This collaboration has taken on a few successful tracks, played in the tours alongside the Flacara Cenacle: "To a Cup of Wine", "From Childhood" or "The Mystery".
After completing her collaboration with Sorina Bloj, Magda Puskas brought her musical contribution to the Flacara Cenacle next to Tatiana Stepa, a duo group, under the name Partaj, singing together "Snowflake", "Pencil", "Partaj" old hits of the Ecoului.
After 1989, Magda Puskas continued to work in the "Still Love" Cenacle. The artist is among those who contributed to the resurrection of the Romanian folk after 2000.
There followed a long collaboration, with Valentin Moldovan, until 2010, with which he has performed numerous concerts throughout the country. Then Magda Puskas's performances were marked by a change, the folkist collaborating with John Onisor for more than a year.
In 2011, Magda Puskas celebrated 30 years since his debut in the Flacara Cenacle, a moment celebrated by bringing a new breath to his songs, through a successful collaboration with outstanding musicians: Tcha Limberger, Florin Ştefan, Aladar Pusztai, Cătălin Pop and Oana Pop. The national tour that marked the 30-year folk of Magda marked an impressive number of cities and spectators.

mystery
 The Ecoul Group in Reghin

1. If I do not come tonight
Mommy did not wear the door
Tell my father that I'm in the gate
Or finds you, or finds you, or finds you something.

A: Mom this night the world is mine
A world of twenty years
Look, Mom, play and shut up, do not ask:
It's very simple, it's my birthday.

2. Do not ask a question
I'm tired of questions
Unsolicited to remain
Whether my secret or my secret, I do not share it with anyone.

A: Mom this night the world is mine
A world of twenty years
Look, Mom, play and shut up, do not ask:
It's very simple, it's my night.

3. Let me take the middle of the night
And I, Mom, did not come
Leave your phone in peace
Finding tonight, mother can not be found tonight.

A: Mom this night the world is mine
A world of twenty years
Look, Mom, play and shut up, do not ask:
It's very simple, it's my night.


_______________________________________________________________________________


Magda Puscas

Și-a început activitatea muzicală la 6 ani ajungând ca la 7-8 ani să participe la turnee de muzică ușoară în județul Mureș. În timpul liceului, a facut parte din grupul Arthemis – grupul de folk al liceului, cu care a obținut Premiul Național la Festivalul național „Cântarea României” ediția 1979. Odată cu terminarea liceului, grupul Arthemis s-a destrămat, dar din el s-a născut, în 1981, un nou grup - Ecoul, format din Magda Puskas și fosta sa colegă, Sorina Feier-Bloj. În luna noiembrie a anului 1981 grupul a participat la Festivalul „Baladele Dunării”, în formula Ecoul. În juriu s-au aflat membri ai Cenaclului Flacăra, președintele juriului a fost chiar Adrian Păunescu. Luând premiul cel mare, cele două tinere artiste au fost invitate să devină membre active ale Cenaclului. Această colaborare s-a fructificat cu câteva piese de un real succes, cântate în turneele susținute alături de Cenaclul Flacăra: „La o cană cu vin”, „Din copilărie” sau „Taina”.
După încheierea colaborării cu Sorina Bloj, Magda Puskas și-a adus aportul muzical în Cenaclul Flacăra alături de Tatiana Stepa, un grup duo, sub numele de Partaj, cântând împreună „Desculț prin zăpadă”, „Creion”, „Partaj”, precum și vechile hituri ale Ecoului.
După 1989, Magda Puskas și-a continuat activitatea în Cenaclul „Totuși iubirea”. Artista se numără printre cei care au contribuit la resuscitarea folk-ului românesc, după anul 2000.
A urmat o colaborare îndelungată, până în 2010, cu Valentin Moldovan, alături de care a susținut numeroase concerte în toată țara. Apoi, spectacolele Magdei Puskas au fost marcate de o schimbare, folkista colaborând cu Ioan Onișor mai bine de un an.
În 2011, Magda Puskas a aniversat 30 de ani de la debutul în Cenaclul Flacăra, moment celebrat prin aducerea unui suflu nou pieselor sale, printr-o colaborare de succes cu muzicieni de excepție: Tcha Limberger, Florin Ștefan, Aladár Pusztai, Cătălin Pop și Oana Pop. Turneul național ce a marcat cei 30 de ani de folk ai Magdei a marcat un număr impresionant de orașe și spectatori pe masură.

Taina
Grupul "Ecoul" din Reghin

1. Dacă n-am să vin deseară
Mamă uşa n-o-ncuia
Spune-i tatei că-s în poartă
Sau găseşte tu, sau găseşte tu, sau găseşte tu ceva.

R: În noaptea asta mamă lumea e a mea
O lume de douăzeci de ani
Priveşte, mamă, jocul şi taci, nu întreba:
E foarte simplu, este ziua mea.

2. Nu pune nici-o întrebare
De întrebări m-am săturat
Nelamurită să ramînă
Fie taina mea, fie taina mea, n-o-mpart cu nimenea.

R: În noaptea asta mamă lumea e a mea
O lume de douăzeci de ani
Priveşte, mamă, jocul şi taci, nu întreba:
E foarte simplu, este seara mea.

3. De m-apucă miezul nopţii
Şi eu, mamă, n-am venit
Lasă telefonu-n pace
Findca-n noaptea asta, în noaptea asta, mamă nu-s de găsit.

R: În noaptea asta mamă lumea e a mea
O lume de douăzeci de ani
Priveşte, mamă, jocul şi taci, nu întreba:
E foarte simplu, este noaptea mea.

https://youtu.be/CAh8okbXN4U

More images

.
.
3 years
soncee ❤❤👍
3 years
3 years
Lucia5 Azi servim muzica...
3 years