By eugenemeric
3 years ago

Galati TV tower - Turnul de televiziune Galati

.
Galati TV tower is 110 meters and is used for FM and TV transmission in Galaţi, Romania.
The tower is made of reinforced concrete, consisting of a high column, through which is the elevator that climbs to the top of the tower, where there is a modular, cylindrical 3-storey building, which includes a restaurant on the ground floor, and two-story relays and television installations and for transmitting / capturing waves of any kind, a national security information center (basically information from the tower was transmitted to the Center about possible security flaws targeting the eastern and southern parts of the country) meteorological, military bases, etc. Then another construction of metal scaffolding on which emitters, parabolic antennas, antiaircraft radar, etc. are installed.
The construction was completed in 1968 and is equipped with a tower restaurant, probably the only one in Romania. It is surely the only restaurant that operates on two floors [on the ground floor and the tower], with a high height difference between them, having 220 seats downstairs and another 60 at the height of 86 meters. The lift price is 5 lei to the top restaurant. The tower's diameter in the upper restaurant measures 14m


_______________________________________________________________________________________


Turnul de Televiziune Galați are 110 metri si este utilizat pentru transmisia FM și TV din Galați, România.
Turnul este din beton armat, constituit dintr-o coloană înaltă, prin interiorul căreia se află ascensorul care urcă către partea superioară a turnului, unde se află o construcție modulară, cilindrică, cu 3 etaje, care cuprind un restaurant la parter, iar în cele două etaje relee și instalații de televiziune și pentru transmiterea/captarea undelor de orice fel, centru de informații privind securitatea națională (practic din acel turn se transmiteau informații la Centru despre posibilele nereguli de securitate ce viza partea de Est și Sud a țării), informații meteorologice, bază militară, etc. Apoi se continuă încă o construcție din schele metalice pe care sunt montate emițătoare, antene parabolice, radar antiaerian etc.
Construcția a fost finalizată în 1968 și este echipată cu un restaurant în turn, probabil singurul din România. Este cu siguranță singurul restaurant care funcționează pe două etaje[la parter si in turn], cu o diferență mare de înălțime între ele, având 220 de locuri la parter și cu alte 60 la înălțimea de 86 de metri. Pretul de urcare cu liftul este de 5 lei pană la restaurantul de sus.Diametrul turnului in restaurantul de sus măsoară 14m L .

More images

.
.
.
.
.
3 years
Violeta Very interesting article
3 years
3 years
Deliana Interesting article!
3 years
3 years
TammyWhite For my next weeding i want a White place like this... On Dreams because i never more get married, it is a crime
3 years
3 years
soncee Wonderful artikle
3 years
310d
Strabunica013 Interesting article
310d