Tuetego needs cookies to work. By using the site we understand you are OK with this. CONTINUE

Close
Not a Tuetego member yet? Tuetego is the social network that pays the users for their content. Register today and we will gift you with 0.50€ and 10 invitations for your friends. Start making you time profitable with Tuetego!

The seal of Solomon - Pecetea lui Solomon

Created on 21/04/2018 by

eugenemeric
View profile
878501_1.jpg
The seal of Solomon
Scientific name: Polygonatum odoratum; Polygonatum multiflorum.
Presentation. Solomon's seal is a perennial plant that grows in spontaneous flora, but sometimes it is cultivated, especially for its flowers. The maximum height to reach - 50 cm. Solomon's seal is a plant with a developed rhizome and a strong, fibrous, stubborn air stalk. Blooms in May and June. The flowers have the appearance of a tube, their color being white-green. The fruit is a black, bearded bobble. Solomon's seal grows in sheltered, humid places, in forests, in hedges, in places rich in vegetation. For medicinal use the rhizome is harvested.
Important active substances: glucosides, acids, volatile oil. The compounds of this plant have been little studied, but one thing is quite certain - they are toxic.
Uses. The extract from this plant is sedative, antibacterial, anti-inflammatory, purgative. Being revitalizing, it can be used to treat rheumatism and internal afflictions, and preparations are applied across the problem area. Solomon's seal can also be used in the treatment of serious illness - anthrax. It is also used in therapies against furunculosis, panartitis. With rhizome pieces the soles of the feet can soften and can then be removed without pain.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pecetea lui Solomon
Denumire ştiinţifică: Polygonatum odoratum; Polygonatum multiflorum.
Prezentare. Pecetea lui Solomon este o plantă perenă ce creşte în flora spontană, dar uneori este cultivată, mai ales pentru florile ei. Înălţimea maximă la care poate ajunge – 50 cm. Pecetea lui Solomon este o plantă cu un rizom dezvoltat şi o tulpină aeriană puternică, fibroasă, cu muchii. Înfloreşte în lunile mai şi iunie. Florile au aspect de tub, culoarea lor fiind alb-verzuie. Fructul este o bobiţă de culoare neagră, brumată. Pecetea lui Solomon creşte în locuri adăpostite, umede, în păduri, în tufărişuri, în locuri cu vegetaţie bogată. Pentru uz medicinal se recoltează rizomul.
Substanţe active importante: glucozide, acizi, ulei volatil. Compuşii acestei plante au fost puţin studiaţi, dar un lucru este cât se poate de cert – sunt toxici.
Întrebuinţări. Extrasul obţinut din această plantă este sedativ, antibacterian, antiinflamator, purgativ. Fiind revulsiv, poate fi folosit în tratarea reumatismului şi a unor afecţiuni interne, preparatele aplicându-se peste zona cu probleme. Pecetea lui Solomon poate fi utilizată şi în tratamentul împotriva unei boli grave – antraxul. Se foloseşte, de asemenea, în terapii împotriva furunculozei, a panariţiului. Cu bucăţi de rizom se pot înmuia bătăturile de la picioare, putând fi apoi îndepărtate fără durere.

More images

Comments

36d
dorageorg Interesting article
36d
36d
adilmehraj Very nice
36d
36d
Lucia5 Astea sunt florile?? Sincer nu-mi amintesc sa fi văzut undeva....
36d
36d
eugenemeric @Lucia5 .. in gradina mea :))
36d
36d
soncee Very nice artikle
36d
36d
TammyWhite Nice flower shot dear friend
36d
32d
milenazoran Interesting flowers. Send some seeds :-)
32d
To comment you need to be logged in. If you don't have an account register now!